Kontakt

auditorea k.s.

Sídlo firmy:
Agátová 3392/5C
SK-841 01 Bratislava, Slovensko

Office Bratislava:
Westend Tower, Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 (2) 3211 69 70

Office Banská Bystrica :
Horná ulica č.65/A
SK-974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Tel.: +421 (48) 611 2927

Email: office@auditorea.com
    
DIČ: 2022168555
IČ DPH: SK2022168555
IČO: 36 288 837
Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Bratislava I,
oddiel Sr, vložka 1223/B.

IBAN: SK56 8370 0000 0023 0136 3509
BIC/SWIFT: OBKLSKBA