Impressum

auditorea k.s.

Sídlo firmy:
Agátová 3392/5C
SK-821 01 Bratislava, Slovensko

Office:
Bratislava
Westend Tower, Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 (2) 3211 69 70

Banská Bystrica
Horná ulica č.65/A
SK-974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Tel.: +421 (48) 611 2927

E-mail: office@auditorea.com

DIČ: 2022168555
IČ DPH: SK2022168555
IČO: 36288837
Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sr, vložka 1223/B

IBAN: SK56 8370 0000 0023 0136 3509
BIC/SWIFT: OBKLSKBA

Odoberajte náš newsletter